KOMPLEXNÍ PROJEKČNÍ SLUŽBY NA JEDNÉ ADRESE

SILNOPROUDÉ ROZVODY

OCHRANA PŘED BLESKEM

SLABOPROUDÉ ROZVODY

MĚŘENÍ A REGULACE

NAŠE ZAMĚŘENÍ

VILY, BYTOVÉ DOMY A POLYFUNKČNÍ STAVBY

STAVBY PRO ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A SPORT

STAVBY PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ADMINISTRATIVNÍ STAVBY

HOTELY, PENSIONY, RESTAURACE

STAVBY PRO PRŮMYSL A LOGISTIKU

PROJEKTUJEME

SILNOPROUDÉ ROZVODY

Základem pro zajištění správného chodu všech elektrických spotřebičů nebo zařízení je návrh kvalitních silnoproudých rozvodů, osvětlení a s tím i spojené regulace a ovládání nejrůznějších připojených technologií. Vhodným návrhem silnoproudých instalací lze uspořit velké finanční prostředky.

OCHRANA PŘED BLESKEM, VÝPOČET RIZIK

Kvalitní ochrana objektu před účinky atmosférické elektřiny je dnes vyžadována nejen kvůli nutnému souladu se souborem norem ČSN EN 62305, ale především kvůli bezpečí osob, který daný objekt užívají. Stejně tak je důležitá pro ochranu slaboproudých technologií, které jsou náchylnější na možná přepětí.

SLABOPROUDÉ ROZVODY

Slaboproudé systémy se stále více rozšiřují a proto kvalita návrhu a projektu je klíčová pro jejich efektivní a komfortní využití. Jedná se zejména o systémy zajišťující datové toky informací, bezpečnost, komunikaci a audiovizuální systémy.

MĚŘENÍ A REGULACE

Navrhujeme a projektujeme systémy měření a regulace na základě důkladné analýzy. Návrhy tvoříme nákladově efektivní a zároveň zajišťující spolehlivý chod technologií budov a to vše s pozitivním dopadem na výslednou spotřebu energií.

POSKYTUJEME SLUŽBY VE VŠECH VÝKONOVÝCH FÁZÍCH

 • 1
  Příprava zákazky (PPR)
 • 2
  Návrh / studie stavby (STS)
 • 3
  Vypracování dokumentace pro územní řízení (DUR)
 • 4
  Vypracování dokumentace pro stavební řízení (DSP)
 • 5
  Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)
 • 6
  Vypracování dokumentace zadání stavby dodavateli (DZS)
 • 7
  Spolupráce při výběru dodavatele (VDS)
 • 8
  Spolupráce při provádění stavby/výkonu autorského a investorského dozoru (ATD/ITD)
 • 9
  Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívaní (SKP)
 • 10
  Příprava a zpracování rozpočtu stavby